Unha tablet para controlar cada batea e acordos para acelerar os cobros e asegurar as ventas

7 de Febreiro de 2019 Xunta directiva

Unha tablet para controlar cada batea e acordos para acelerar os cobros e asegurar as ventas

Lexos do que alguén poida pensar, o traballo dunha asociación de bateeiros non se limita a aglutinar o traballo dos seus socios produtores, organizar vendas ou atopar clientes. É algo moito máis ambicioso, e evidentemente as liñas de acción e xestión son moito máis complexas canto máis grande é a entidade. Loxicamente, este traballo multiplícase cando se trata dun conglomerado de asociacións de bateeiros como Opmega, con socios en todas as rías galegas e Portugal.

Como exemplo desta xestión, que ben podería definirse como a labranza de mexillón nas oficinas, pódese dicir que Opmega asinou recentemente un contrato de “factoring”, mediante o cal unha empresa transfire as facturas que emitiu e a cambio obtén inmediatamente o diñeiro para agilizar as coleccións, por un importe superior a 5 millóns de euros.

Á marxe desta operación, un financiamento alternativo para os bateeiros que consiste nun contrato polo cal unha empresa transfire o servizo de recompilación futura de créditos e facturas existentes ao seu favor, a cambio, obter o diñeiro inmediatamente, Opmega ten asinou “un acordo importante con unha das aseguradoras de crédito máis importantes do mundo para garantir todas as nosas vendas”.

Eso sen esquecer o acordo alcanzado coa Universidade de Santiago para o desenvolvemento de “un proxecto para a detección de virus entéricos infecciosos en moluscos sometidos a tratamento”.

Outro dos seus proxectos destacados é o desenvolvemento dunha “App para IOS e Android para a xestión da batea mediante tablets”, de xeito que “os nosos produtores poidan xestionar as súas bateas dun xeito máis sinxelo”, tanto en termos de control de tarefas como cordas de mexillas como o desdoble e reparqueo.

Esta aplicación tamén lles permite coñecer a trazabilidade do produto en cada corda, tendo un rexistro histórico de tarefas, controlando a produción e optimizando a rendibilidade de cada quilo de mexillón, entre outras múltiples vantaxes.

Faro de Vigo, 7 de febreiro de 2019

Compartir: