Presentacións da Xornada Técnica ‘Innovación e Valorización do Mexillón de Galicia’