PPYC

Plan de Producción y Comercialización

Os Plans de Produción e Comercialización son un instrumento innovador que permite a xestión colectiva das actividades dos produtores e grazas á cal as organizacións poden tomar medidas axeitadas ao logro dos seus obxectivos e contribuir á sostenibilidade das actividades pesqueiras.

OPMEGA (OPP-18) definiu unha serie de eixes estratéxicos desenvolvidos anualmente a través de accións concretas, establecidas en acordo á Recomendación de 3 de marzo de 2014 relativa ao establecemento e aplicación dos Plans de Produción e Comercialización:

Anualidade 2016:

Medida 1.– Certificado ao amparo da DOP Mexillón de Galicia.

Medida 2.– Campaña para mellorar o mexillón doutras ofertas substitutivas e unha mellor posición comercial.

Medida 3.– Prospección comercial para diversos propósitos.

Medida 5.– Convenio laboratorio analíticas.

Medida 6.– Implantación ferramentas TIC.

Medida 7.– Proxecto de investigación de elaboración de alimentos preparados.

Medida 12.– Páxina web dinámica.

Anualidade 2017:

Medida 1.– Certificado ao amparo da DOP Mexillón de Galicia.

Medida 2.– Campaña para mellorar o mexillón doutras ofertas substitutivas e unha mellor posición comercial.

Medida 5.– Convenio laboratorio analíticas.

Medida 7.– Proxecto de investigación de elaboración de alimentos preparados.

Medida 12.– Páxina web dinámica.

Anualidad 2018:

Medida 2.– Elaboración de estratexia.

Medida 3.- Renovación de ferramentas informáticas.

Medida 4.- Certificado ao amparo da Denominación de Orixe Protexida “Mexillón de Galicia”.

Medida 5.– Xornadas Mexillón de Galicia.

Medida 9.– Estudo de mercado do ‘Chorito’.

Medida 11.– Proxecto de detección de virus entéricos infecciosos en moluscos sometidos a tratamento 90/90.

Anualidade 2019:

Medida 1.– Estudo sobre posibles vías de aproveitamento do exceso de laboreo.

Medida 2.- Congreso de Organización de Productores Pesqueiros.

Medida 4.– Implantación de ferramentas TIC.

Medida 5.- Certificado ao amparo da Denominación de Orixe Protexida “Mexillón de Galicia”.

Medida 6.- Certificación MSC.

Medida 7.- Xornada Mexillón de Galicia.

Medida 8.– Creación dun departamento de comercio exterior.

Medida 9.- Definición de novas vías de comercialización.

Medida 10.- Accións de promoción.

Medida 11.- Proxecto de detección de virus entéricos infecciosos en moluscos sometidos a tratamento 90/90.

Medida 13.- Benchmarking sobre novos materiais.

Medida 14.- Actividades formativas.

Medida 15.– Busca de novas solucións tecnolóxicas a bordo dos buques.