PPYC

Plan de Producción y Comercialización

A preparación e aplicación dos PPYC 2014 e 2015 de OPMEGA foi subvencionada polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, mediante a Convocatoria de Axudas destinadas á preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización das organizacións de productores pesqueiros e das asociacións de organizacións de produtores pesqueiros, sendo cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP).